Accueil

Horaires Grand prix d Italie MotoGP au Mugello

Horaires Grand prix d Italie MotoGP au Mugello

Vendredi 28 mai

9h00 à 9h40: Moto3, FP1

09h55 à 10h40: MotoGP FP1

10h55 à 11h35: Moto2 FP1

11h50 à 12h20: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP1

13h15 à 13h55: Moto3, FP2

14h10 – 14h55: MotoGP, FP2

15h10 – 15h50: Moto2, FP2

16h05 – 16h35: Red Bull MotoGP Rookies Cup , FP2

17h35 – 18h00: Red Bull MotoGP Rookies Cup, qualifications

Samedi 29 mai

9h00 – 09h40: Moto3, FP3

09h55 – 10h40: MotoGP, FP3

10h55 – 11h35: Moto2, FP3

12h35 – 12h50: Moto3, Qualifications 1

13h00 – 13h15: Moto3, Qualifications 2

13h30 – 14h00: MotoGP, FP4

14 h 10 – 14 h 25: MotoGP, qualifications 1

14 h 35 – 14 h 30: MotoGP, qualifications 2

15h10 – 15 h 25: Moto2, qualifications 1

15 h 35 – 15 h 30:  Moto2, qualifications 2

16 h 30: Red Bull MotoGP Rookies Cup, course 1 (15 tours)

Dimanche 30 mai

8h40 – 9h00: Moto3, warm up

9h10 – 9h30: Moto2, warm up

9h40 – 10h00: MotoGP, warm up

11h00: Moto3, course (20 tours)

12h20: Moto2, Course (21 tours)

14h00: MotoGP, Course (23 tours)

15h30: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Course 2 (15 tours)

Répondre